Mellan den 1 december och den 31 mars är det lag på att använda vinterdäck om det är vinterväglag ute, det vill säga om det är snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan. Tänk på att även vägrenen räknas till vägbanan.

Dubbdäck får användas mellan den 1 oktober och den 15 april, men det kan vara lagligt med dubbdäck efter 15 april.
Det är lagligt att köra på dubbdäck efter 15 april och innan 1 oktober om det är eller befaras bli vinterväglag och Polisen avgör om det är vinterväglag i området där du befinner dig.

Mer information hos Transportstyrelsen

Dubbdäck och friktionsdäck
Med vinterdäck menas dubbade däck eller så kallade odubbade friktionsdäck. Det får dock inte förekomma både dubbade och odubbade däck på samma fordon. Observera att det är tillåtet att använda odubbade friktionsdäck året runt, det finns ingen restriktion mot dem.

Däck på släpet
Om bilen har dubbdäck måste även släpet ha det. Har bilen odubbade däck får släpet ha antingen dubbade eller odubbade vinterdäck. Det är viktigt att släpet inte har sämre väggrepp än bilen, för att till exempel undvika att släpet sladdar vid inbromsning.

Krav på mönsterdjup för vinterdäck
Det gäller särskilda krav på mönsterdjup för vinterdäck. För personbilar och andra lätta fordon med en totalvikt upp till och med 3,5 ton måste mönsterdjupet vara minst 3 mm i däcken. Samma siffra gäller för släpvagnar som dras av dessa fordon. För lastbil, buss och personbil klass 2 med en totalvikt över 3,5 ton gäller mönsterdjupet 5 mm. Kravet gäller för samtliga däck på dessa fordon.

Enligt ny lag som gäller från 1 januari 2013 krävs vinterdäck även för tunga fordon, med en totalvikt över 3,5 ton. Lagkravet skiljer sig mellan fram- och bakhjulsdrivna fordon.
Lagen i sin helhet finns på Transportstyrelsens webbplats

Bästa däcken bak
De däck som har det största mönsterdjupet eller dubbutsticket bör vara monterade bak på fordonet. Det minskar risken för sladd när du bromsar eller svänger. Detta gäller både fram- och bakhjulsdrivna bilar.

Vinterdäck gäller även för utländska fordon
Sedan december 2009 gäller nya regler kring vinterdäck. Bland annat omfattas utländska fordon av reglerna om vinterdäck. Lagen gäller nu även vid resa till och från utlandet och finns i sin helhet finns på Transportstyrelsens webbplats

Förbud mot dubbdäck på vissa platser i storstäderna
Förbud mot dubbdäck gäller på vissa gator i några städer. Hornsgatan i Stockholm är ett exempel, där endast friktionsdäck tillåts. Bryter du mot lagen straffas detta med 1 000 kronor i böter. Du kan läsa om vad som gäller för bland annat Stockholm, Göteborg och Uppsala i de lokala trafikföreskrifterna för dessa städer.

Undantag från användning av vinterdäck
Det finns ett antal undantag från vinterdäckskravet för exempelvis färd till besiktningsföretag, för fordon äldre än trettio år och så vidare. Här hittar du listan över alla undantag: Transportstyrelsens webbplats